Hallituksen tasa-arvo-ohjelma julkaistiin pitkän odotuksen jälkeen. Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Rehula oli jo aiemmin julistanut, että ohjelma tulee olemaan pettymys. Siinä hän ei ollut väärässä. Ohjelmasta puuttuvat miltei tyystin konkreettiset lainsäädännölliset toimet. Niiden sijaan selvitetään jo moneen kertaan selvitettyjä asioita ja esitetään hurskaita toiveita.

Yksi tärkeimmistä tasa-arvokysymyksistä on työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Tällä hetkellä kotihoidon tuen saajista yli 90 prosenttia on naisia. Pitkät kotihoidontukijaksot vaikeuttavat naisten paluuta työelämään ja vaikuttavat palkkaan ja sen myötä tulevaan eläkkeeseen.

Kaksi vuotta tai lyhyemmän ajan perhevapaalla olleet äidit ansaitsevat heti työmarkkinoille paluun jälkeen kymmenisen prosenttia vähemmän kuin lapsettomat naiset. Kun töistä ollaan poissa kolme vuotta tai pitempään, palkka on lähes 19 prosenttia pienempi. 

Hallitus tekee kuitenkin kaikkensa pitääkseen naiset kotona. Noin vuodessa se on romuttanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja suurentanut päivähoidon ryhmäkokoja. Seuraavaksi nostetaan päivähoitomaksuja. Keskeinen keino parantaa naisten työllisyyttä on jakaa perhevapaat tasaisemmin vanhempien välillä. Tätä tavoitetta ei löydy hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta.

Siksi onkin äärimmäisen ironista, että kokoomus, joka opetusministerinsä johdolla on näistä leikkauksista ja maksujen korotuksista vastuussa, on nyt aloittanut massiivisen mainoskampanjan työ ja perheen yhteensovittamisen kysymyksistä. Osoittaa aikamoista pokkaa ensin heikentää päivähoidon laatua ja nostaa sen hintaa, ja sitten hurskastella sillä, että naiset pitäisi saada nykyistä varhemmin töihin.

Myös omaishoitajista noin 70 prosenttia on naisia. Tämä on tulevaisuudessa suuri tasa-arvokysymys, koska ihmiset elävät yhä vanhemmiksi. Suurin taloudellinen seuraus pitkistä koti- ja omaishoidontukijaksoista on eläkekarttuman pieneneminen. Tällä hetkellä naiset työeläke jää noin 66 prosenttiin miesten työeläkkeestä. Ero on todella suuri.

Perussuomalaiset ja keskusta puhuvat mielellään perheiden valinnanvapaudesta. Naisten täytyy saada valita jäävätkö he kotiin hoitamaan lapsiaan vai vievätkö nämä päivähoitoon. Vanhusten täytyy voida olla kotona mahdollisimman pitkään, vaikka eivät enää siellä pärjäisikään. Naiset hoitavat heidätkin. Hallituksen politiikka vie tasa-arvoasioissa yhteiskuntaamme valtavin harppauksin taaksepäin.

Ainakin yhdessä asiassa naiset tuntuvat valintansa tehneen. Syntyvyys Suomessa on alhaisimmalla tasolla sitten 1860-luvun nälkävuosien.

Kolumni on julkaistu Kansan Uutisten Viikkolehdessä 13.5.2016