Huomenna vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. YLE uutisoi tänään, kuinka lapsiavioliitot ovat yhä yleisiä kaikkialla maailmassa. Järjestöt peräänkuuluttavat lisää koulutusta naisille, ihmisoikeusaktiivi ja arvoministeri Elisabeth Rehn asennemuutosta miehille. Kyllä. Molempia varmasti tarvitaan.

Minulla oli ilo osallistua reilu viikko sitten Demo Finlandin seminaariin Sambiassa. Seminaarin yhtenä tarkoituksena oli vahvistaa naisten yhteistyötä yli puoluerajojen Sambian parlamentissa. Naiskansanedustajia maassa on vain 20 kun koko parlamentin vahvuus on 158 kansanedustajaa.

Naisten on vaikea päästä ehdolle, saati parlamenttiin monista eri syistä. Ensin nainen vakuuttaa itsensä, että on kykenevä toimimaan politiikassa, sitten puolueen, jotta hänet hyväksytään ehdokaslistalle ja lopuksi oman vaalipiirin väestön. Jotta ehdolle voi ylipäätään asettua, pitää olla rahaa. Ehdokkaat ovat oman vaalipiirinsä hyväntekijöitä, ruokkivat ihmisiä ja järjestävät erilaisia projekteja. Usein ehdolle asettumisen esteeksi muodostuu myös kielitaito, sillä parlamentin kieli on englanti. Kaikki eivät puhu englantia, sillä englanninkielen lisäksi seitsemällä bantu-kielellä on Sambiassa virallinen asema. Kaikkia tyttöjä ei myöskään kouluteta.

Suomen eduskunnassa on toimiva naisverkosto, joka kokoaa kaikki 86 naiskansanedustajaa yhteen. Naisverkoston tärkeä tehtävä on viedä päätöksentekoon nimenomaan naisille ja tytöille tärkeitä asioita, ja valvoa tasa-arvon toteutumista.

Seminaarissa keskeisenä aiheena oli pohtia teemoja ja aiheita, joita sambialaiset naiset voisivat yhdessä ajaa. Ryhmätöiden avulla pyrimme löytämään näitä aiheita. Tyttöjen alhainen avioitumisikä nousi selkeäksi yhteiseksi ongelmaksi, jonka eteen kaikki olivat valmiita tekemään töitä. Kun yhteinen aihe löytyi, aloimme pohtia syitä siihen miksi Sambiassa on niin alhainen avioitumisikä. Ensimmäiseksi syyksi nousi köyhyys. Tyttöjä myydään vaimoiksi, jotta perhe saa rahaa. Nuorimmat vaimoiksi myydyt tytöt ovat vasta 11-vuotiaita. Toisena syynä pidettiin koulutuksen puutetta ja huonoa kouluverkkoa. Kaikilla ei edelleenkään ole mahdollisuutta kouluttautua pitkien välimatkojen vuoksi. Kolmanneksi syyksi naisparlamentaarikot nimesivät kulttuurin.

Seuraavassa vaiheessa pohdimme, millä tavoin naiset pystyisivät parlamentissa vaikuttamaan siihen, että ongelmasta päästäisiin eroon. Vaikutuskeinoiksi löydettiin muun muassa budjettiin vaikuttaminen, tietouden lisääminen, kouluverkoston saavutettavuuden parantaminen ja lakien säätäminen. Naisedustajat innostuivat puoluerajoja rikkovasta yhteistyöstä, mutta kokivat sen ongelmalliseksi, jopa sellaiseksi, jonka johdosta heidät voidaan potkia pois puolueesta.

Sambiassa poliittinen järjestelmä on kaiken kaikkiaan erilainen kuin meillä. Vaalipiirejä on 150 ja jokaisesta vaalipiiristä valitaan yksi kansanedustaja. Jokaisessa vaalipiirissä on myös heimojohtajia, joilla on paljon valtaa. Lisäksi presidentti nimittää kahdeksan edustajaa oman mielensä mukaan.

Puoluejako ei perustu ideologisiin eroihin. Puolue valitaan sillä perusteella, missä pystyisi parhaiten edistämään oman vaalipiirin asioita. Puoluevalintaa pohdittaessa vaalipiirin väeltä tiedustellaan, mihin puolueeseen he haluaisivat ehdokkaan. On myös tavallista, että puoluetta vaihdetaan tuosta vaan.

Edustajien työskentely parlamentissa on vaalipiirikeskeistä. Se aiheuttaa vastakkainasettelua, kun jokainen edustaja työskentelee oman vaalipiirinsä hyväksi. Edustajat eivät myöskään keskustele asioista yli puoluerajojen. Kun yhteistyötä ei tehdä ja keskitytään parantamaan oman vaalipiirin asioita, ei Sambian tilannetta kansallisesti oteta huomioon. Se ei tietenkään ole maan etu.

Ennen kotimatkaa vierailimme Lusakan yliopistollisessa sairaalassa. Pääsimme tutustumaan synnyttäneiden naisten osastolle, joka käytännössä oli yksi huone täynnä sänkyjä. Yhden sängyn jakoi kaksi vastasynnyttänyttä naista ja vastasyntynyttä vauvaa. Alhainen avioitumisikä muuttui konkreettiseksi kun eräällä vuoteella lepäsi arviolta noin 12-vuotias tyttö vauvansa kanssa.

Matkalla lentokentälle radiossa kerrottiin, että eräs heimopäälliköistä kantoi myös huolta alhaisesta avioitumisiästä. Toivoa paremmasta siis on.

Ihanaa tyttöjen päivää kaikille tytöille ja naisille, poikia ja miehiä unohtamatta.