Turkistarhauksessa on kyse tuotteista, jotka eivät ole välttämättömyyksiä vaan ylellisyystuotteita. Mihin turkiksia tarvitaan? Turkistarhaus ei ole eettistä eikä ekologista.

Turkikset ovat nykypäivänä helposti korvattavissa muilla vaatemateriaaleilla.

Ravintotuotantoon liittyvä eläintenkasvatus on eriasia, joskin lihan kulutusta tulisi vähentää nykyisestä.

Turkistarhaus on poliittisella päätöksellä lakkautettu osittain tai kokonaan jo kymmenessä Euroopan valtiossa, viimeksi Hollannissa joulukuussa 2012.

Eläinten pito-olosuhteita ei tule määrätä turkiselinkeinon taloudellisten näkemysten pohjalta vaan eläinten tarpeiden pohjalta.

Turkistarhoilla eläimillä ei ole mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen. Häkit ovat pieniä: kettu 0,8 m2 ja minkki 0,25m2, eikä minkeillä ole mahdollisuutta uida, ketuilla kaivaa tai supikoirilla nukkua talviunta, koska maahan kaivautuminen ja uiminen aiheuttavat eläimen turkkiin muutoksia, jotka saattavat olla tuottajalle epäedullisia.

Tuottajat usein kertovat panostavansa eläimen hyvinvointiin, koska se on tuottaja etu. Hyvinvoivan eläimen turkki on paksu ja kiiltävä. Niinkö?

Tunnen monta hyvinvoivaa ihmistä, joiden hiukset ovat harventuneet. Kyse on siis jalostuksesta. Tuottajat valikoivat jalostukseen kaikista parhaimmat yksilöt. Jotkut tuottajat määrittelevät hyvinvoivaksi eläimeksi yksilön, joka tuottaa monta pentua. Toisaalta taas joidenkin eläinten tiedetään nimenomaan lisääntyvän voimakkaasti kokiessaan olonsa stressaantuneeksi tai uhatuksi. Luonto hoitaa mahdollisimman suuren pentueen, jotta edes osa pennuista selviytyisi hengissä. Eläimen tuottavuus ei siis välttämättä ole merkki eläimen hyvinvoinnista.

Vasemmistoliitto vaatii, että turkistarhaajille on luotava luopumisjärjestelmä, jolloin turkistarhauksesta voidaan luopua siirtymäajan jälkeen.

Tarhojen sukupolvenvaihdoksista on luovuttava tukemalla siirtymistä toiseen elinkeinoon.

Tulevaisuuden elinkeinoja maaseudulla ovat esimerkiksi energiatuotanto, metsätalous, elintarviketuotanto ja virkistysmatkailu.

Tällä hetkellä tarhaajista yli 50 % on yli 53-vuotiaita. Jos tarhaus kiellettäisiin siirtymäajan jälkeen, olisi suurin osa tarhaajista jo eläkeiässä. Tarhaajien ikärakenne tukee tarhauksesta luopumista ilman suuria uudelleentyöllistymisongelmia.

Alan työllistävyydestä ei ole tällä hetkellä saatavilla luotettavaa tietoa ja siksi Suomen Turkiseläinten kasvattajain Liitto ry tilannut PTT:ltä tutkimuksen, jossa lasketaan tarkasti suorat henkilötyövuodet yritysten tilinpäätösten kautta.

Tosin työ on kausiluonteista ja työntekijöitä tulee paljon ulkomailta tarhoille.

Vasemmistoliitto ei pelkästään halua lopettaa turkistarhausta vaan samalla on taattava nykyisille turkistuottajille mahd. siirtyä toiseen elinkeinoon.

Tämä on kestävää puna-vihreää politiikkaa, jossa huomioidaan ihmisten sosiaalinen tilanne sekä eläinten oikeudet.