Vanhuspalvelulain kompromissi kismittää

­­­Riihestä sentään lisäresursseja vanhustenhoitoon

 
Budjettiriihessä kovin vääntö tuli vanhuspalvelulaista, kuten odottaa saattoi. Tehty kompromissi on sellainen, johon voi puutteista huolimatta olla jotenkin tyytyväinen, sillä vanhustenhoitoon saadaan nyt lisää resursseja. Rahaa saatiin budjettiriihessä 20 miljoonaa euroa enemmän, kuin aikaisemmin oli sovittu. Ne ohjataan laitoshoidon lisäksi myös koti- ja omaishoitoon.
 
Vaadin aiemmin hoitajamitoituksen kirjaamista vanhuspalvelulakiin ja olin tyytyväinen ministeri Guzenina-Richardsonin ehdotukseen 0,7 hoitajan minimistä.
Siksi voin rehellisesti myöntää, että olen pettynyt siihen, että sitova mitoitus jäi nyt puuttumaan.
Suositus 0,5 ei tuo helpotusta hoitajien työtaakkaan tai laitoshoidossa olevien vanhusten hoitoon. Se on nykyisenkin vähimmäissuosituksen taso ja lähes kaikkialla se tällä hetkellä jo täyttyy. Keskimääräinen hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,63 – 0,67.
 
On kuitenkin yksittäisiä kuntia ja palveluntuottajia, jotka eivät kunnioita 0,5 suositusta ja hoitavat vanhukset täysin vajaalla henkilöstöllä.
Positiivista budjettiriihessä väännetyssä kompromississa on se, että näille, noin kymmenelle prosentille suositusta rikkoville tahoille, annetaan vanhuspalvelulain voimaanastumisesta noin vuosi aikaa saattaa hoitonsa kuntoon. Jos näin ei tapahdu, säädetään vähintään 0,5 sitova mitoitus.
 
Riihessä Vasemmiston neuvottelijat ajoivat sitovaa mitoitusta, joka tulee voimaan samanaikaisesti vanhuspalvelulain kanssa.
Kokoomus puolestaan ei halunnut säätää mitoitusta lainkaan. Kokoomus ei myöskään halunnut lisäresursseja ohjattavan laitoshoitoon.
Molemmat osapuolet joutuivat siis joustamaan, jotta lopulliseen kompromissiin päädyttiin.
 
Toivon, että vanhuspalvelulakia kirjoitetaan nyt tarkalla silmällä. On mietittävä myös huolellisesti, kuinka hoitolaitosten valvonta hoidetaan.
Toivon myös, että tulevaisuudessa Sari sairaanhoitaja ja vanhukset saavat ansaitsemansa arvostuksen.
 
Aino-Kaisa Pekonen

Lähihoitaja
Kansanedustaja, Vasemmiston varapuheenjohtaja
Riihimäki