Sairaanhoitajan vastaanottomaksut nousivat keskusteluun kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina. Kaupunginhallitukselle annetussa esityksessä oli määritelty sitova omistajaohjaus, jolla käytännössä olisi ohjeistettu Riihimäen kaupungin edustajia yhtymähallituksessa suhtautumaan myönteisesti ehdotukseen hoitajakäyntien maksullisuudesta. Kaupunginhallituksessa asiasta ei oltu yksimielisiä ja asia jäi pöydälle muun muassa lisäselvityksiä varten.
 
Mielestäni on päivänselvää, että terveyskeskuksessa sairaanhoitajan vastaanoton tulee olla maksuton matalan kynnyksen palvelu. Maksut olisivat kohtuuttomia monille kuntalaisille, kuten eläkeläisille, työttömille, opiskelijoille, perheenäideille ja pienituloisille perheille. Vaarana on, että ihmiset jättävät itsensä hoitamatta, jos käynneistä tulee maksullisia. Myös monesti aiheellinen seurantakäynti sairaanhoitajan luona jää taatusti helposti väliin, jos se on maksullinen.
Esityksen mukaan maksut olisi tarkoitus rajata kolmeen kertaan vuodessa, yhden maksun ollessa 9,30 euroa. Summa saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta monelle se on iso summa.
 
Hyvinvointivaltiomme kivijalkana on ollut se, että verot maksetaan maksukyvyn mukaan ja näillä verovaroilla tuotetaan julkiset palvelut, jotka tulisi olla kaikille yhdenvertaiset. Aikojen saatossa tämä kivijalka on valitettavasti rapautunut. Kuntalaisemme ovat hyvin eriarvoisessa asemassa terveyspalvelujen suhteen. Työssäkäyvillä on maksuton, osin julkisilla varoilla tuotettu, työterveyshuolto, jossa avun saa nopeasti. Työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja kotiäidit julkisten palveluiden käyttäjinä joutuvat usein jonottamaan terveydenhuoltopalveluihin. Hoitajavastaanoton muuttaminen maksulliseksi kasvattaisi eriarvoisuutta entisestään.
 
Hoitajamaksuja perustellaan sillä, että lääkäreiltä on siirretty paljon tehtäviä hoitajille. Sairaanhoitajien vastaanotolla käyntien määrien voidaan olettaa kasvavan, ja lääkärikäyntien määrän vastaavasti vähenevän tehtäväsiirtojen edelleen jatkuessa perusterveydenhuollossa. Vaikka tehtäviä on siirretty hoitajille, se ei kuitenkaan näy hoitajan palkassa millään lailla.
Hoitajamaksujen tarpeellisuutta on perusteltu puheissa ja kirjoituksissa työn arvostuksen lisäämisellä. Itse kyllä arvostan laadukasta, maksutonta ja julkista terveydenhuoltoa ja olen siitä ylpeä.
Hoitajamaksuja perustellaan myös huonolla taloustilanteella. On kuitenkin muistettava, että sairaanhoitajakäynnit ovat mitä suurimmassa määrin ennaltaehkäisevää työtä ja pitkäaikaissairaiden, kuten diabeetikoiden ja reumapotilaiden, hoitotasapainon ylläpitämistä. Ennaltaehkäisy jos mikä tuo säästöjä.
 
Kaiken kaikkiaan esitys sairaanhoitajavastaanoton maksullisuudesta on huono ja huonosti valmisteltu, eikä sen pidä mennä läpi. Jos maksuja aletaan periä, kostautuu se varmasti myöhemmin kasvaneina kustannuksina, kun ihmiset jättävät itsensä hoitamatta. Hyvin hoidettu potilas tuo aina säästöä kunnille.