Lakivaliokunnassa on käsitelty perusteellisesti hallituksen esitystä eduskunnalle lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Asiasta on kuultu myös laajalti asiantuntijoita.
 
Joskus kuitenkin elävästä elämästä nousee epäkohtia, joita ei mietintöä valmisteltaessa osata huomioida. Näin tapahtui tämän mietinnön kohdalla, kun kävi ilmi, että romanialaisäiti jätti lapsen Helsinkiin ja poistui itse Romaniaan. Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaisten epäilyn mukaan lapsi on yritetty myydä tai luovuttaa eteenpäin, mahdollisesti Viroon. Tapaus ei kuitenkaan ole rikostutkinnassa, koska sopivaa rikosnimikettä ei löydy. Rikosnimikkeen puuttuminen johtuu todennäköisesti siitä, että vastaavaa tapausta ei ole aikaisemmin tullut ilmi Suomessa.
 
Pelkkää lapsen myymistä ei tällä hetkellä luokitella ihmiskaupaksi, eikä se niin ollen ole rikollista toimintaa.
Ihmiskaupparikoksen tunnusmerkit täyttyvät vasta, jos lapsen myymisellä on tarkoitus saattaa hänet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin, taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa hyötytarkoituksessa.
 
Olen jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen lain muuttamiseksi niin, että lapsen myyminen ylipäätään ilman sen kummempaa hyväksikäytön tarkoitusta tehdään rikolliseksi toiminnaksi. Olen jättänyt myös kirjallisen kysymyksen aiheesta ja jään odottamaan oikeusministeri Henrikssonin kantaa asiaan.
Toivon, että oikeusministeriössä ryhdytään pikaisesti selvittämään voidaanko asia korjata.