Arvoisa puhemies,

Vuonna 2009 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista, jonka myötä aukioloaikoja laajennettiin. Samalla eduskunta edellytti että hallitus antaa vuoden 2012 loppuun mennessä selonteon kauppojen aukiolon laajentamisen vaikutuksista. Ne ovatkin olleet laajat ja monitahoiset, ja niitä on nyt syytä tarkastella.

Selvityksen mukaan pidennetyt aukioloajat ovat kuluttajan näkökulmasta hyvä asia ja 90% kuluttajista onkin käynyt sunnuntaina kaupassa asioimassa.

Kuitenkin jopa 86 prosenttia kaupan henkilöstöstä kokee, että aukiolojen laajentamisella on ollut negatiivisia vaikutuksia työn ja perhe-elämän yhteen sovittamiseen. Yhteinen aika perheen kanssa on vähentynyt. Keskeistä on myös työn turvallisuus sekä työmatkojen sujuvuus ilta-aikaan, kun julkinen liikenne kulkee harvakseltaan tai ei enää ollenkaan.

Nelisenkymmentä prosenttia työntekijöistä kokee, ettei työvuorolistojen laadinta ole tasapuolista, ja etteivät he ole pystyneet vaikuttamaan työvuorojärjestelyihin edes silloin, kun perhesyyt sitä vaatisivat.
Monet kaupan kassat ovat pienten lasten äitejä, jotka tuntevat syyllisyyttä siitä, että lapset joutuvat viettämään aikaa koulun jälkeen yksin kotona tai päivähoidossa.
Useissa vuorohoito-päiväkodeissa iltahoidossa oleva lapsi pitää hakea kello 22 mennessä. Kymmeneen asti työskentelevä myyjä ei ehdi takarajaan mennessä hakea lasta, ja tällöin lapsi viettää yönsä hoidossa.

Arvoisa puhemies,

Ammattiliiton arvion mukaan aukioloaikojen laajennus ei ole tuonut kokoaikatyötä vaan lisätunnit ovat jakaantuneet useamman työntekijän kesken. Silppu- ja osa-aikatyötä tekevien olisi pitänyt saada lisää työtunteja ja sitä myötä kokonaisia työpäiviä. Näin ei siis selvityksen mukaan ole käynyt.

Aukiolojen laajennus ei ole kaupoillekaan ollut rahasampo. Lisää myyntiä ei ole juuri tullut, koska käytännössä asiakkaat ovat hajautuneet useammille tunneille.
On myös muistettava, että kaikki liikkeet eivät kannattavuussyistä käytä täysimääräisesti hyväkseen nykylain mahdollisuuksia.

Arvoisa puhemies,

Kotipaikkakuntani Riihimäen keskusta autioitui muutama vuosi sitten, kun asiakkaat katosivat aseman viereen rakennettuun kauppakeskukseen. Nyt kävelin tuon keskuksen läpi, enkä voinut kuin surullisena ihmetellä, kun lähes jokaisen erikoisliikkeen ikkunassa ilmoitettiin loppuunmyynnistä. Kun sitten hain postista nettikaupasta tilaamani kengät, tajusin, että tässä on peiliin katsomisen paikka. Ei tarvitse olla taloustieteilijä ymmärtääkseen, miksi kauppojen palvelut poistuvat katukuvasta.

Verkkokaupan suosio kasvaa vuosi vuodelta. Ostosten tekeminen on verkossa helppoa, valikoimat ovat laajat eikä asiakas ole sidottu aukioloaikoihin.

Pienyrittäjät kohtaavat lisäksi suuria haasteita myös aukiolojen kanssa.
Jotkut, usein suurten yritysten omistuksissa olevat kauppakeskukset edellyttävät, että erikoisliikkeet ovat auki myös sunnuntaisin, vaikkei myyntiä olisi edes henkilöstökuluja kattamaan. Useat kauppiaat hoitavatkin nämä vuorot itse. Selvityksen mukaan joka neljäs kauppiasyrittäjä ei ehdi pitämään vapaapäiviä.
Kauppakeskusten taustalla olevien yritysten tulisi ottaa vastuu myös pienyrittäjistä. On kohtuutonta sanktion uhalla velvoittaa liikkeitä olemaan avoinna kauppakeskuksen aukioloaikojen mukaisesti.

Laajennetut aukioloajat asettavat myös huoltamo- ja kioskiyrittäjät ahtaalle. Seurauksena on suurten ketjujen valtakunta, jossa pienellä yksityisyrittäjällä ei ole mahdollisuuksia.

Poikkeuslupamenettely sunnuntai-aukiololle on tällä hetkellä varsin villi.
Poikkeuslupia myönnetään, jos katsotaan olevan palvelujen kysyntään vaikuttavia, kuten yleisötapahtumiin, matkailuun tai liikkeen sijaintiin liittyviä tekijöitä.
Käytännössä tulkinta on kuitenkin laajaa ja lupien myöntämisen perusteet vaihtelevat alueittain. Olisi järkevää keskittää poikkeuslupien myöntäminen yhdelle viranomaiselle ja yhtenäistää lupien perusteet.

Arvoisa puhemies,

Kaupat, joissa on vain yksi myyjä, ovat etenkin ilta-aikaan alttiita ryöstöille ja muille uhkaaville tapahtumille.
Selvityksen mukaan työtehtävissä ryöstörikoksen uhriksi joutuvat tyypillisimmin elintarvikeliikkeiden kassoilla ja kioskeissa yksintyöskentelevät naiset. Kenellekään ei varmaan tule yllätyksenä se, että rikokset tehdään pääsääntöisesti yöajan lisäksi juuri sulkemisaikaan.

Yksintyöskentely on todennäköisesti lisääntynyt aukiolojen laajennuksen seurauksena. Merkittävää kuitenkin on, että siitä ei ole olemassa mitään faktatietoa, koska tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Pidänkin tärkeänä, että asiaan kiinnitetään huomiota ja myös tätä ryhmää seurataan jatkossa.

Arvoisa puhemies,

Yhteiskunnastamme on tullut ympärivuorokautisesti päivystävä. Vaikka meistä jokaisesta varmasti olisi kiva käydä kaupassa silloin kun haluamme, ei ole kohtuullista, että pienipalkkaisten työntekijöiden odotetaan alati päivystävän.