Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että koko eduskunta äänestää taas tasa-arvoisesta avioliittolaista. Uutinen leviää sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin ja monet ovat liittäneet jakotekstiin kommentteja "urpot", "mistä teille maksetaan", "idiootit", "hävetkää".
 
Olen eduskunnan lakivaliokunnan jäsen. Heti alkukaudesta lakivaliokunta sai käsiteltäväkseen kansanedustajien lakialoitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Aloitteen allekirjoitti 76 kansanedustajaa. Äänestyksen tuloksena (8-9) lakivaliokunta päätti, ettei se ota aloitetta edes käsittelyyn. 
Vakiintuneen tavan mukaan automaattisesti käsittelyyn päätyvät ne lakialoitteet, joissa on puolen eduskunnan nimi, eli vähintään sata allekirjoitusta.
 
Tämän päätöksen jälkeen syntyi kansalaisliike Tahdon2013. Tämä joukko keräsi allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen, jonka tarkoituksena oli saattaa tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan. Työtä tehtiin kaduilla ja kabineteissa, toreilla ja netissä. Vihdoin kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle 13.12.2013 kun siihen oli saatu kerättyä 166 851 nimeä.
 
Lakivaliokuntaan aloite saapui maaliskuussa 2014. Aloitteesta käytiin ensin avoin kuuleminen jonka jälkeen yksimielisesti päätettiin kuulla asiantuntijoita laajasti. Kuulemisesta muodostui pitkä ja erittäin laaja. Lähes 70 asiantuntijakuulemisen jälkeen valiokunta alkoi tehdä mietintöä asiasta. Alusta pitäen oli selvää, ettei mietinnöstä saataisi yksimielistä. Niinpä eräät kansanedustajat alkoivat tehdä omaa vastalausetta pykälineen yhdessä Tahdon2013-kampanjan lakimiesten kanssa.
 
Lakivaliokunta äänesti mietinnöstä 20.11.2014. Tulos oli jälleen 8-9 ja kielteinen mietintö tuli voittaneeksi.
 
Eduskunnan suureen saliin kansalaisaloite tuli äänestettäväksi vihdoin 28.11.2014 ja eduskunnan enemmistö sanoi TAHDON. Lakivaliokunnan vähemmistön kannattama vastalause tuli siis voittaneeksi tämän äänestyksen.
 
Näin ei ole eduskunnassa tapahtunut miesmuistiin. Tavallisesti eduskunnan enemmistö on valiokunnan mietinnön takana.
 
Kävin itse kysymässä menettelytavoista jo ennen ensimmäistä äänestystä eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Maija-Leena Paavolalta. Hän joutui kaivamaan hyllystään kirjan, josta hän tarkasti menettelytapaohjeen. Tämä jo kertonee, kuinka harvinaisesta tilanteesta on kysymys.
 
Koska eduskunta on äänestänyt vastaan valiokunnan mietintöä, tulee päätös lähettää vielä suurenvaliokunnan päätettäväksi. Tämän jälkeen asia palaa kertaalleen eduskunnan suureen saliin. 
 
Eduskunnan suuri valiokunta käsitteli asiaa 3.12.2014. Enemmistö valiokunnan jäsenistä halusi kunnioittaa eduskunnan enemmistön tahtoa ja hyväksyi lakivaliokunnan vähemmistön vastalauseen eduskunnan päätökseksi. Osa halusi edelleen, ettei muutettu avioliittolaki astu voimaan.
 
Suuren valiokunnan mietintö on siis huomenna eduskunnan käsittelyssä ja koska siihen on jätetty hylkäysesitys, joutuu eduskunta jälleen äänestämään asiasta. Huominen äänestys sinetöi eduskunnan päätöksen.
 
Huominen äänestys ratkaisee lopullisesti tasa-arvoisen avioliittolain kohtalon. Tämän jälkeen tulos on sinetöity tältä erää.
 
Tämä on demokratiaa. Ei sen kummempaa.