Puhe eduskunnassa 11.9.2012: Pikavipit kiellettävä kokonaan
 
Arvoisa Puhemies
 
Pikavipeillä elämänsä sotkeneiden määrä on hurja. Vastikään minua lähestyi äiti, jonka juuri täysi-ikäiseksi tullut lapsi on onnistunut pikavippien avulla sotkemaan raha-asiansa täysin. Vippikierre pääsi etenemään 3000 euroon asti, ennen kuin vanhemmat huudettiin apuun. Valoa on tunnelin päässä, sillä päätös sosiaalisesta luototuksesta on tulossa.
 
Hallitus on antanut esityksensä, jonka tavoitteena on vähentää pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia.
Ensisijaisena keinona tämän saavuttamiseksi esitetään kuluttajansuojalakiin pienten kuluttajaluottojen hintasäätelyä.
Tavoite on hyvä, mutta itse olen kuitenkin edelleen pikavippien täyskiellon kannalla. Tämä esitys on siis askel oikeaan suuntaan, mutta mielestäni riittämätön.
 
Esityksessä on paljon hyviä asioita.
Pikaluottojen vuosikorko saisi esityksen mukaan olla enintään 51 prosenttia, kun se on nyt keskimäärin 920 prosenttia. Tämä on ehdottoman kannatettava esitys, josta edustaja Arhinmäki jätti aloitteen jo viisi vuotta sitten, vuonna 2007. Silloin aloite hylättin, koska oikeusministeriössä valmisteilla oli kulutusluottolainsäädännön kokonaisuudistus.
 
Hintasäätelyn avulla markkinoilla olisi tulevaisuudessa saatavilla pieniä luottoja kohtuullisemmilla ehdoilla. Tämä todennäköisesti vaikuttaisi nykyisenkaltaisten pikaluottojen tarjontaa vähentävästi, ja se kuulostaa mielestäni positiiviselta.
 
On myös oikein, että hallituksen esityksessä ehdotetaan tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä.
Luotonantajat eivät toivottavasti enää tulevaisuudessa myönnä luottoja kaikista korkeimman luottoriskin omaaville kuluttajille. Näin ollen ylivelkaantuminen vähentyisi ja velallisen selviytymisedellytykset olisivat aiempaa paremmat. 
 
 
Arvoisa puhemies,
 
Kuten aiemmin totesin, olen itse sitä mieltä, että nämä pikavipit pitäisi kieltää kokonaan.
 
Pikavippejä parempi apu taloudelliseen ahdinkoon on esimerkiksi kuntien tarjoama sosiaalinen luototus. Se on hyvä keino ennalta ehkäistä kuntalaisten taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista.
 
Sosiaalista luottoa voidaan myöntää henkilölle tai perheelle erilaisiin tarkoituksiin. Silloin kun perheen taloudellinen tilanne pitää saada kuntoon, tai velkakierre pitää katkaista, tai kodin yllättäviin hankintoihin, esimerkiksi silloin, kun pesukone yllättäen sanoo sopimuksensa irti.
Näihin äkillisiin rahatarpeisiin taloudellisissa vaikeuksissa olevat ihmiset ovat hakeneet kevyin perustein pikavippejä.
 
Kokemukset eri kunnista, joissa sosiaalista luototusta käytetään, ovat pelkästään myönteisiä. Ne osoittavat käytännön toimivan hyvin ja tuottavan vähän luottotappioita. Siten sosiaalinen luototus vähentää pitkällä aikavälillä toimeentulotuen kustannuksia. Kun ihmiset saavat reilun mahdollisuuden järjestellä asioitaan, he myös hoitavat velvollisuutensa.
Haluan kannustaa kuntia ottamaan sosiaalisen luototuksen käyttöön, jos sitä ei vielä ole tehty.
 
Arvoisa puhemies,
 
Pikavippifirmoista, usein hetken mielijohteella nostetut pikalainat aiheuttavat monien suomalaisten elämään vuosia kestävät velkajärjestelyt.
Hallituksen esitys tulee lakivaliokunnan käsittelyyn ja toivon, että me hallituspuolueiden edustajat voisimme yhdessä vielä miettiä lain tiukentamista.