Sairausvakuutus ei vielä korvaa jalkaterapiaa, mutta mielestäni jalkaterapiapalvelut tulisi saattaa Kela-korvausten piiriin. Jätin asiasta kirjallisen kysymyksen ja peruspalveluministeri Risikolta saatu vastaus ei juuri anna toivoa. Vastauksessaan ministeri vetoaa hallituksen kehyspäätökseen, jonka mukaisesti sairausvakuutuksen matka-korvauksista ja muista korvauksista säästetään erikseen sovittavalla tavalla 50 miljoonaa euroa.

 

Suomesta puuttuu kokonaan jalkavaivojen hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden ammattikunta ja siksi lääkärit enenevässä määrin ohjaavat potilaita jalkaterapeutille, kun on kyseessä jalkoihin liittyviä vaivoja ja sairauksia.

Koska sairausvakuutus ei korvaa jalkaterapiaa, vähentää se osaltaan jalkaterapiapalveluiden käyttöä. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet jalkaterapeutit, jotka toimivat usein itsenäisinä yrittäjinä, kokevatkin painetta alentaa hintoja alle kannattavan, jotta saavat tarpeeksi asiakkaita ja tienattua elantonsa. Samaan aikaan jalkavaivoista ja -sairauksista kärsivät kuormittavat yleislääkäreitä ja sairaanhoitajia niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella, jossa heidän vaivoja ja sairauksia ei osata hoitaa kokonaisvaltaisesti oikein.

 

Jalkaterapeutti (AMK) on alaraajojen asiantuntija, joka edistää ja ylläpitää eri-ikäisten jalkaterveyttä. Tavoitteena on selvittää vaivan syntymekanismi, puuttua siihen ja ehkäistä sen uusiutuminen. Jalkaterapeutti arvioi alaraajojen toiminnot, jalkaterapiatarpeen ja tekee hoitosuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakasta myös ohjataan omahoidossa, jonka tarkoituksena on asiakkaiden tietouden lisääminen alaraajojen tilasta ja jalkaterveyden ylläpidosta. Jalkaterapeutin koulutus ammattikorkeakoulussa kestää 3,5 vuotta ja työ on vaativuudeltaan verrattavissa esimerkiksi alaraajoihin erikoistuneen fysioterapeutin työhön, joka puolestaan on Kela-korvausten piirissä.

 

Diabeetikot voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen jalkaterapiasta silloin, kun hoidon antaja on sairaanhoitaja. Sairaanhoitajan antama apu on kuitenkin vain akuuttiin tarpeeseen, kuten haavan hoitoon. Sairaanhoitajalla ei ole jalkaterapeutin koulutusta, jolloin sairaanhoitajan antamaa hoitoa ei voida pitää jalkaterapiana. On myös tärkeää huomioida, että diabeetikoiden lisäksi kaikki ihmiset saattavat tarvita jalkaterapeutin apua eri elämänsä vaiheissa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on vuosina 2006 ja 2012 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää sairausvakuutuksen roolia osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Kummassakaan tapauksessa työryhmä ei ehdottanut jalkaterapeutin antaman jalkaterapian korvaamista sairausvakuutuksesta.

Ammattikorkeakoulutettu jalkaterapeutti on vielä suhteellisen uusi, mutta erittäin tärkeä ammattihenkilö. Suomessa ei ole jalkavaivoihin erikoistuneiden lääkäreiden ammattikuntaa ja siksi olisi perusteltua saada jalkaterapeutit Kela-korvausten piiriin.