Vasemmistoliiton tavoitteena on ollut saada Suomeen kolmiportainen hallinto: kunnat, aluehallinto ja valtio. Jokaisella tasolla olisi suorilla vaaleilla valittu parlamentti sekä verotusoikeus. Osa kunnallisverosta siirtyisi alueelliselle tasolle. Sosiaali- ja terveyspalveluista päätettäisiin aluehallinnossa. Tällainen hallinto olisi yksinkertainen, demokraattinen ja tehokas.

Aluehallinnon näkökulmasta hallituksen yön pimeinä tunteina sorvaama sote-malli on siis onnistunut. Jatkovalmistelussa on pidettävä huolta siitä, että kahdeksalletoista perustettavalle itsehallintoalueelle tulee aidosti demokraattinen päätöksenteko ja verotusoikeus.

Terveyspalveluiden osalta on tärkeää huolehtia, että palvelut eivät keskity kasvukeskuksiin ja hyvätuloisten asuinalueille. Mikäli järjestelmään suunnitellaan palveluseteleitä, täytyy varmistaa, ettei yhteisillä rahoilla tueta hyvin toimeentuleville parempaa hoitoa kuin pienituloisille. Jo nyt rikkaat voivat halutessaan käyttää yksityisiä terveysasemia. Tätä eroa ei pidä poliittisesti vahvistaa.

*

Keskeisenä ongelmana hallituksen esityksessä on yksityisten terveyspalveluyritysten roolin kasvattaminen. Kokoomus haluaa lisätä yritysten valtaa yhteiskunnassa, ja sai nyt tahtonsa läpi hallituksessa. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä päätöksenteko piilotetaan yrityssalaisuuden taakse. Sosiaali- ja terveyspalveluihin tämä ideologia sopii huonosti.

Yksityisten terveyspalveluyritysten ongelmana on myös niiden veronmaksukäytäntö. Tällä hetkellä useat Suomessa toimivat terveyspalveluyritykset eivät maksa verojaan Suomeen. Miten tulevassa mallissa aiotaan varmistaa, että näin ei ole jatkossa? Veroparatiisikytköksiä ei voi hyväksyä yhteisiltä terveyspalveluiltamme.

Hallitus kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että itsehallintoalueilla erotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen toisistaan. Tämä saattaa merkitä sitä, että kaikki palvelut on kilpailutettava, ja julkisen sektorin on osallistuttava kilpailutuksiin muiden palveluntarjoajien kanssa. Syntyykö tässä tilanne, jossa julkinen terveydenhuolto pitää yhtiöittää?

*

Sote-uudistuksen tavoitteena oli kaventaa terveyseroja ja hallita kustannuksia. Siirtymistä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon piti helpottaa, potilaan kokonaisvaltaisen hoidon piti parantua. Pirstomalla palvelut lukuisiin eri yrityksiin nämä tavoitteet eivät toteudu.

Sote-uudistuksen tavoitteena oli myös tehostaa palveluita ja siten tuottaa jopa kolmen miljardin säästöt. Tällä hetkellä hallitus ei ole pystynyt kertomaan, mistä nämä säästöt varsinaisesti saadaan. On todennäköistä, että säästöjä joudutaan ottamaan hoidon tarjonnasta ja laadusta.

Vasemmistoliitolle tärkeintä on, että sosiaali- ja terveyspalvelumme ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia, ja ne ovat tasapuolisesti jokaisen saatavilla. Tähän päästään kolmiportaisella hallintomallilla, yksikanavaisella rahoituksella ja julkisten palveluiden riittävällä tukemisella.