Kokoomuksen puheenjohtaja Katainen puhui tällä viikolla verotuksesta. Omien sanojensa mukaan Katainen ei haluaisi kiristää työn tekemisen verotusta tai työn teettämisen verotusta, vaan välillisiä veroja, mm. arvonlisä-, eli kulutusveroja.

Kuka sitten oikein maksaa arvonlisäveron (kulutusveron)?

Kulutusverojen tason nostaminen kouraisee rankimmin pienituloisten kukkaroa. Arvonlisäveron korotuksen myötä esimerkiksi vaippojen, pesuaineiden ja vaatteiden hinnat nousevat. Näin ollen lapsiperheiden menot kasvavat riippumatta siitä, ovatko kuukausitulot kaksi- vai kaksikymmentätuhatta euroa. Ei kuulosta järin reilulta, kun pienituloinenkin joutuu pukeutumaan, peseytymään ja syömään. Arvonlisäverojärjestelmä kaipaa sinällään suurta remonttia. Hetemäen verotyöryhmän esittämistä tasaveroajatuksista on luovuttava ja toteutettava oikeudenmukainen verouudistus, joka pohjaa progressiivisuuden lisäämiseen. Arvonlisäverojen tulisi ohjata kulutusta esimerkiksi tukemalla joukkoliikenteen ja työllistävien palveluiden käyttämistä. Myös pääomaveroja on korotettava ja tehtävä ne progressiivisiksi eli tulojen mukaan määräytyväksi vielä tämän vaalikauden aikana. Näin voidaan aidosti tasata tulonjakoa ja samalla lisätä valtion verotuloja. Oikeudenmukaisuutta on lisättävä, köyhyyttä vähennettävä!