Sunnuntaina valittiin Suomelle uusi presidentti ja maanantaina käynnistyi uusi istuntokausi eduskunnassa. Työ ei alkanut vähimmässäkään määrin leppoisissa merkeissä.

Puolustusministeri Wallin toi eduskunnalle esityksen, jonka mukaan suomessa lakkautettaisiin kuusi varuskuntaa. Riihimäkeläisenä jännitin etukäteen miten käy Riihimäen viestirykmentin. Riihimäen varuskunnan erityisosaaminen puhui sen puolesta, ettei meidän varuskuntamme ollut ensimmäisten lakkautettavien joukossa. Ja näin myös on. Päinvastoin, riihimäelle siirretään Lahden Hennalan varuskunnasta joitakin toimintoja.
 
Itse jäin miettimään tuon Lahden Hennalan kohtaloa. Hennala on kuitenkin sijainniltaan keskeinen valtakunnallinen koulutuskeskus ja urheilukoulu. Valtakunnallisesti arvokkaan, sata vuotta vanhan kulttuurihistoriallisen varuskunnan lakkauttaminen tarkoittaisi 400 työpaikan katoamista alueelta, jossa valtion työpaikkoja on muutenkin keskivertoa vähemmän.
Sen sijaan Satahaminan varuskunnan lakkauttamista ei listoilta löydy, vaikka Helsingin kaupunginvaltuutettujen enemmistö on allekirjoittanut valtuustoaloitteen jossa esitetään Santahaminan muuttamista asuin- ja virkistysalueeksi. Myös muualla maailmassa suurten kaupunkien alueella olevista sotilasalueista on luovuttu.
 
Kokonaan en tyrmää puolustusvoimien rakenneuudistusta. Hallitusohjelmassa päädyttiin siihen, että on parempi leikata puolustusvoimilta kuin hyvinvointipalveluista. Suomi käyttää keskiverto Euroopan maata enemmän rahaa puolustukseen kun taas hyvinvointipalveluiden rahoituksessa olemme Euroopan häntäpäässä.
Säästöjä mietittäessä tulisi myös avoimesti harkita varusmiespalveluajan lyhentämistä neljään kuukauteen sekä siviilimiespalvelusajan lyhentämistä.
 
Puolustusvoimien rakenneuudistus aiheuttaa irtisanomisia. Arviolta 1200 ihmistä irtisanotaan.
Jokaisen irtisanomisen takana on ihminen, kokonaisia perheitä. Peräänkuulutankin nyt valtiolta sosiaalista vastuuta näiden ihmisten tulevaisuudesta. Ministeri Wallin on luvannut, että uusia työpaikkoja etsitään valtionhallinnon sisältä mutta on otettava huomioon myös uudelleen kouluttautumisen mahdollisuus ja pidettävä huoli irtisanottavien henkisestä hyvinvoinnista unohtamatta perheitä.
 
Myös kuntauudistusta käsittelevä työryhmä sai työnsä päätökseen ja julkisti esityksensä. Vasemmistoliitto sanoutui heti irti työryhmän esittämistä karttaharjoituksista. Kartat ovat avaus ja hyvä pohja keskustelulle, mutta päätökset tehdään vasta demokraattisen keskustelun jälkeen.
Nyt alkaa kuntien kuulemiset ja kuntien valtuutetut ovat suuressa roolissa. Riihimäen seudun kuulemistilaisuus on 8.3 Forssassa ja vasemmistoliittoa tilaisuudessa edustaa Rauli Hirviniemi.
 
Karttaharjoitus ei Riihimäen seudulle tuonut yllätyksiä.
Edelleen yhteen esitetään liitettäväksi Riihimäki, Hyvinkää, Hausjärvi ja Loppi. Näiden neljän kunnan yhteen liittämistä on pyöritelty jo pitkään ja selvityksiäkin on jo tehty. Itse en näe, että olisi enää tarpeen selvittää mitään. Ongelmat ovat ja pysyvät. Kunnista kolme, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi ovat Kanta-Hämeen maakuntaa ja kuuluvat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin. Kaikki edellä mainitut kunnat ovat myös Hämeen vaalipiiriä. Hyvinkää sen sijaan kuuluu Uudenmaan maakuntaan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ja Hyvinkääläiset äänestävät vaaleissa Uudenmaan listoilta. Jos nämä neljä kuntaa liitetään yhteen, on samalla päätettävä maakunta- ja vaalipiirirajoista. Itse tulen taistelemaan Riihimäen säilymisestä Hämäläisenä kuntana.
 
Mahtuipa viikkoon jotain positiivistakin. Puolueemme puheenjohtaja, Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen Päivi vaimo synnytti parin esikoistyttären. Tervetuloa maailmaan pikkutyttö Arhinmäki!