Arvoisa puhemies,

 
Osallistuin uutena kansanedustajana Säätytalolla käytyihin hallitusneuvotteluihin. Tehtävä ei ollut helppo, mutta kokemuksena upea ja erittäin opettavainen.
Olin neuvottelijana oikeuspolitiikan ja sisäisen turvallisuuden työryhmässä. Maahanmuutto ja harmaa talous jaettiin alatyöryhmiksi. Itse osallistuin maahanmuuton alatyöryhmään. Nostankin tässä nyt muutamia seikkoja hallitusohjelmasta liittyen maahanmuuttopolitiikkaan.
 
Maahanmuuttopolitiikka on politiikkaa, jolla säädellään ihmisten liikkumista valtioiden rajojen yli. Keskustelu maahanmuutosta on noussut viime aikoina ja etenkin ennen vaaleja pinnalle.
Maassa maan tavalla –periaatteeseen vetoaminen on yksi keskeisimmistä tavoista tukahduttaa keskustelua kulttuurisesti joustavista pelisäännöistä, jotka huomioisivat myös toisenlaisia tapoja olla ja elää.
Maahanmuuttaja on ihminen joka syystä tai toisesta siirtyy toiseen maahan elämään. Maahanmuuttaja voi muuttaa työn perässä, perheen mukana paremman tulevaisuuden toivossa tai olosuhteiden pakosta. Viime vuosina maahanmuutosta käyty keskustelu on pyörinyt lähes yksinomaan uhkakuvien ja turvallisuuskysymysten ympärillä. Tähän keskusteluun liittyvät terrorismin vastainen sota, järjestäytynyt rikollisuus sekä ihmis- ja huumekauppa, mutta eivät juurikaan ne ihmiset, jotka muuttavat. Maahanmuutosta on tullut uhka ja kirosana, ja maahanmuuttajiin on jo valmiiksi isketty rikollisten leima.
Työryhmässä maahanmuutosta puhuttiin hyvässä hengessä ja hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Ja näin pitää ollakin. Me emme pärjää ilman maahanmuuttajia ja ulkomaista työvoimaa.
 
Arvoisa puhemies,
 
Hallitus pitää maahanmuuttajien kotoutumista ja syrjinnän torjuntaa keskeisenä toimintana tällä hallituskaudella. Tavoitteena on maahanmuuttopolitiikan linja, joka tukee suvaitsevaisen, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentamista sekä lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.
 
Hallituksen tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Hallitus pyrkii maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamiseen, vaikuttavampaan kotouttamispolitiikkaan, turvapaikkahakemusten nopeampaan käsittelyyn ja tehokkaaseen syrjinnän torjumiseen.
 
Kotouttaminen tarkoittaa niitä toimia, joilla viranomaiset auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan. Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot, jotka ovat tarpeen suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Koulutus ja kielen oppiminen ovat tässä avainasemassa ja uusi hallitusohjelma tehostaa maahanmuuttajien pääsyä kotoutumiskoulutukseen ja kielenopetukseen koko maassa.
 
 Arvoisa puhemies,
 
Neuvotteluissa vasemmistoliitto piti tärkeänä, että maahanmuuttopolitiikan osalta lisätään voimavaroja maahanmuuttajien kotouttamiseen, erityisesti työllisyyden parantamiseen, kielikoulutukseen ja hakemusten käsittelyaikojen lyhentämiseen. Samoin tärkeänä pidettiin ihmiskaupan uhriksi joutuneiden tunnistamista maahanmuuttopolitiikassa. Vasemmistoliitto halusi myös nostaa hallitusohjelmassa esille kunniaväkivallan tai pakkoavioliiton uhriksi joutumisen uhan tunnistamisen. Nämä tärkeät asiat on huomioitu uudessa hallitusohjelmassa.
 
Vasemmistoliitto olisi halunnut, että kotouttamissuunnitelmasta olisi tehty lakisääteinen oikeus kaikille maahanmuuttajille. Kotouttamissuunnitelmasta ei kuitenkaan määrärahojen puutteen vuoksi voida tehdä lakisääteistä oikeutta tällä hallituskaudella ja tähän asiaan tuleekin palata myöhemmin. Onnistunut kotoutuminen on perusta onnistuneelle maahanmuutolle.