Eilen keskiviikkona eduskunta käsitteli tasa-arvoista avioliittolakia koskevaa lakialoitetta täysistunnossaan.

Lakialoitteen oli valmistellut parlamentaarinen työryhmä, jossa oli edustus kaikista muista hallituspuolueista, paitsi kristillisdemokraateista.
Hallitusohjelmaan tätä tärkeää asiaa ei viime kevään neuvotteluissa kirjattu, sillä sen katsottiin olevan niin sanottu omantunnon kysymys, jota ei voitu kirjata kuuden, ideologisesti niin erilaisen puolueen ohjelmaan.
Lakialoitteen on allekirjoittanut 76 kansanedustajaa.
 
Keskustelu eduskunnan täysistuntosalissa kävi eilen illalla paikoin kuumana ja oli epäasiallista. Itse olin päättänyt pysyä rauhallisena, mutta etenkin perussuomalaisten puheenvuorot saivat minunkin pulssini kohoamaan. Lea Mäkipää (ps.) vertasi homosuhteita mm. insestiin ja ilmaisi huolensa siitä, että eduskunta tulevaisuudessa hyväksyisi perheenjäsenten keskenään solmiman avioliiton! Mika Niikko (ps.) taas oli huolissaan lapsista, jotka asuvat kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman perheessä.
Mikään tähänastinen tutkimus ei tue edustaja Niikon esittämää näkemystä.
 
Syrjintää on, jos jotakuta kohdellaan eri tavalla kuin muita.
Pelkästään parisuhteiden luokittelu altistaa syrjinnälle ja on yhteiskunnallinen viesti siitä, että parisuhteet ovat keskenään eriarvoisia.
Ihmisten on oltava lain edessä yhdenvertaisia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, eikä valtiollinen avioliittoinstituutio saa syrjiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä.
Vuonna 2004 voimaan tulleessa yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä muun muassa vakaumuksen, mielipiteen ja sukupuolisen suuntautumisen tai muun yksittäiseen henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä näillä perusteilla kielletään myös perustuslaissa, työsopimuslaissa ja rikoslaissa. Sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä määritellään myös ihmisoikeusloukkaukseksi.
 
Itse lakivaliokunnan jäsenenä toivon, että lakivaliokunnan enemmistö olisi sen kannalla, että lakialoite tuotaisiin täysistuntoon, kansanedustajien äänestettäväksi. Silloin lakialoite olisi demokraattisesti käsitelty.
 
Mikäli aloite hautautuu lakivaliokunnan kansioihin, uskon, että asia tuodaan meille eduskuntaan vielä kansalaisaloitteen muodossa.