maanantai, 9. marraskuu 2015

Vasemmistoliitto uudistaisi sosiaali- ja terveyspalvelut demokraattisesti

Vasemmistoliiton tavoitteena on ollut saada Suomeen kolmiportainen hallinto: kunnat, aluehallinto ja valtio. Jokaisella tasolla olisi suorilla vaaleilla valittu parlamentti sekä verotusoikeus. Osa kunnallisverosta siirtyisi alueelliselle tasolle. Sosiaali- ja terveyspalveluista päätettäisiin aluehallinnossa. Tällainen hallinto olisi yksinkertainen, demokraattinen ja tehokas.

Aluehallinnon näkökulmasta hallituksen yön pimeinä tunteina sorvaama sote-malli on siis onnistunut. Jatkovalmistelussa on pidettävä huolta siitä, että kahdeksalletoista perustettavalle itsehallintoalueelle tulee aidosti demokraattinen päätöksenteko ja verotusoikeus.

Terveyspalveluiden osalta on tärkeää huolehtia, että palvelut eivät keskity kasvukeskuksiin ja hyvätuloisten asuinalueille. Mikäli järjestelmään suunnitellaan palveluseteleitä, täytyy varmistaa, ettei yhteisillä rahoilla tueta hyvin toimeentuleville parempaa hoitoa kuin pienituloisille. Jo nyt rikkaat voivat halutessaan käyttää yksityisiä terveysasemia. Tätä eroa ei pidä poliittisesti vahvistaa.

*

Keskeisenä ongelmana hallituksen esityksessä on yksityisten terveyspalveluyritysten roolin kasvattaminen. Kokoomus haluaa lisätä yritysten valtaa yhteiskunnassa, ja sai nyt tahtonsa läpi hallituksessa. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä päätöksenteko piilotetaan yrityssalaisuuden taakse. Sosiaali- ja terveyspalveluihin tämä ideologia sopii huonosti.

Yksityisten terveyspalveluyritysten ongelmana on myös niiden veronmaksukäytäntö. Tällä hetkellä useat Suomessa toimivat terveyspalveluyritykset eivät maksa verojaan Suomeen. Miten tulevassa mallissa aiotaan varmistaa, että näin ei ole jatkossa? Veroparatiisikytköksiä ei voi hyväksyä yhteisiltä terveyspalveluiltamme.

Hallitus kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että itsehallintoalueilla erotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen toisistaan. Tämä saattaa merkitä sitä, että kaikki palvelut on kilpailutettava, ja julkisen sektorin on osallistuttava kilpailutuksiin muiden palveluntarjoajien kanssa. Syntyykö tässä tilanne, jossa julkinen terveydenhuolto pitää yhtiöittää?

*

Sote-uudistuksen tavoitteena oli kaventaa terveyseroja ja hallita kustannuksia. Siirtymistä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon piti helpottaa, potilaan kokonaisvaltaisen hoidon piti parantua. Pirstomalla palvelut lukuisiin eri yrityksiin nämä tavoitteet eivät toteudu.

Sote-uudistuksen tavoitteena oli myös tehostaa palveluita ja siten tuottaa jopa kolmen miljardin säästöt. Tällä hetkellä hallitus ei ole pystynyt kertomaan, mistä nämä säästöt varsinaisesti saadaan. On todennäköistä, että säästöjä joudutaan ottamaan hoidon tarjonnasta ja laadusta.

Vasemmistoliitolle tärkeintä on, että sosiaali- ja terveyspalvelumme ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia, ja ne ovat tasapuolisesti jokaisen saatavilla. Tähän päästään kolmiportaisella hallintomallilla, yksikanavaisella rahoituksella ja julkisten palveluiden riittävällä tukemisella.

 

perjantai, 9. lokakuu 2015

Hallitus jättää ammattikoululaiset heitteille

Reilu vuosi sitten meillä kotona pohdittiin yhtä elämän suurista kysymyksistä, esikoisen siirtymistä toiselle asteelle. Lukio, ammatilliset opinnot vai kenties kaksoistutkinto? Ammattikoulun linjoista ei oikein mikään tuntunut nuoresta oikealta. 15-vuotiaana työelämä on vielä kaukana, ja koko elämän pituinen ammatti saattaa olla vähän vieras ajatus. Kaksoistutkinto taas vaikutti liian raskaalta.

Myös kavereiden kanssa juteltiin valinnasta. Ryhmä ja kaverit ovat nuorelle tärkeitä. Lopulta esikoinen valitsi lukion. Selvää suuntaa ammatinvalintaan ei löytynyt, joten yleissivistävä koulutus ja kasvaminen tuntuivat hyvältä ratkaisulta. Ammatinvalinnan sai huoletta siirtää hamaan tulevaisuuteen.

Kaikki eivät kuitenkaan valitse lukiota. Osa tietää jo nuorena, mihin ammattiin haluaa, osa kammoksuu teoreettista pänttäämistä ja haluaa käytännönläheisempää näkökulmaa opintoihin. Tällöin valintana ovat ammatilliset opinnot.

Meillä kotona opiskeluita seurataan mielenkiinnolla. Oman lapsen koulukuulumisten lisäksi tulen usein kyselleeksi kavereiden opintojen sujumisesta. Hieman hämmentyneenä kuuntelin esikoisen selostusta ammattioppilaitoksen etäpäivistä ja koulutehtävistä, jotka tehdään kotona. Hieman kateellisenakin hän kertoi, että joissain jaksoissa koulua saattaa olla vain kahtena päivänä viikossa. Äitinä ajatus tuntui kamalalta.

Otin asian puheeksi erään ammattikoulun opettajan kanssa. Esikoinen oli oikeassa. Etätehtäviä annetaan oppilaille kotiin ja opintoja on siirretty entistä enemmän oppilaiden vastuulle. Opettajilta on vähennetty tunnit minimiin. Ja tämä suuntaus tuntuu olevan vain lisääntymässä.

Hallitus suunnittelee massiivista ammatillisen koulutuksen uudistamista. Kuten kaikkien hallituksen uudistamissuunnitelmien, myös tämän taustalla on tarve leikata rajusti nykyisestä järjestelmästä.

Ammatillisella koulutuksella on varmasti paljon uudistumispaineita, myös tehtyjen selvitysten mukaan. Työelämä muuttuu ja kansainvälistyy, samoin väestörakenteemme. Haasteina ovat ainakin työelämän tarpeiden huomioiminen, aiemman osaamisen hyödyntäminen ja yleissivistävien opintojen varmistaminen. Uudistuksia ei kuitenkaan tule tehdä nuorten kustannuksella.

Oman lapseni kohdalla minua vähän hirvitti, miten vielä niin pieni teini tulee pärjäämään lukio-opinnoissa. Ammatillisissa opinnoissa linjavalinnat tehdään jo paljon aikaisemmin. Jos valinta myöhemmin osoittautuukin vääräksi ja riittävää opinto-ohjausta ei ole, tai jos lähiopetus puuttuu kokonaan, nuori saattaa pudota kelkasta. Näin toimimalla ei varmasti säästetä euroakaan.

Kolumni on julkaistu Kansan Uutisissa 9.10.2015

keskiviikko, 7. lokakuu 2015

Ryhmäpuheenvuoro hallituksen kärkihankkeista

Pääministerin ilmoitus kärkihankkeista ja reformeista                                        

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro

Hallitus on linjannut kärkihankkeitaan ja niille ohjattavaa rahoitusta. On heti alkuun syytä ihmetellä, mistä tämä rahoitus tarkalleen ottaen tulee.

On myös syytä ihmetellä, mikä kärkihankkeiden tarkoitus on. Esimerkiksi koulutuksesta hallitus leikkaa kautensa aikana kumulatiivisesti jopa kolme miljardia, ja antaa tästä sitten takaisin kärkihankkeena kymmenesosan. Kärkihankkeet ovat tilapäisiä, mutta leikkaukset ovat pysyviä.

Miten tällaisella toiminnalla voi Suomesta tulla ”modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa”, kuten hallitus hurskaasti toivoo?

*

Vasemmistoliitto haluaa aidosti investoida tulevaisuuteen. Yksi tärkeimmistä keinoista on huolehtia siitä, että yhtään nuorta ei syrjäytetä, vaan kaikille osoitetaan nuoren kykyjen mukaan työ-, koulutus-, työharjoittelu- tai kuntoutuspaikka.

Nyt hallitus on nimennyt nuorisotakuun uudelleen yhteisötakuuksi, ja leikkaa samalla yli puolet sen rahoituksesta, vaikka työttömyys on huipussaan.

Samaan aikaan Suomen vientiteollisuus yskii. Se saadaan nousuun ainoastaan uusilla innovaatioilla, tutkimuksella ja tuotekehityksellä. Mitä tekee hallitus? Leikkaa Tekesin toimintarahoista lähes kolmanneksen. Leikkaa yliopistoilta. Leikkaa kilpaillusta tutkimusrahoituksesta, koska haluaa ohjata rahoitusta itse valitsemilleen aloille.

Innovaatiot eivät synny pakotetusti. Siksi hallituksen logiikkaa on todella vaikea ymmärtää tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa todella olisi satsattava koulutukseen ja tutkimukseen.

Koulutusjärjestelmien uudistaminen ja uudistusten riittävä rahoitus, joustavat opinpolut ja elinikäinen oppiminen, toimiva aikuiskoulutus sekä kaikille avoimet oppimisympäristöt ja verkkokurssit ovat Vasemmistoliiton keinoja luoda koulutuksen kautta innovaatioita, työllisyyttä ja taloudellista kasvua.

*

Rohkeammat panostukset työllistämiseen ovat tämänhetkisen suurtyöttömyyden aikana aivan välttämättömiä.

Toivomme parlamentaarista työryhmää valmistelemaan perustulokokeilua. Perustulo on keskeinen keino työn ja sosiaaliturvan joustavaan yhdistämiseen, eikä kokeilua pidä vesittää hallituksen esittelemillä työttömiä kurittavilla toimilla. Perustulon tason tulee olla riittävän korkea ja kokeilujoukon riittävän monipuolinen, jotta kokeilusta saadaan vertailukelpoisia tuloksia

Hallituksen suunnitteleman keppityöllistämisen eli sosiaaliturvan vastikkeellisuuden lisäämisen sijaan tulisikin keskittyä uusiin keinoihin, joilla työmarkkinatukea voitaisiin joustavammin käyttää työllistämisen tukemisessa. Esimerkiksi viime hallituskaudella lanseerattu työttömyysturvan 300 euron suojaosa on selvitysten perusteella kannustanut tuhansia työttömiä osa-aikaiseen työhön.

Ruotsissa sekä työn tuottavuus että työhyvinvointi ovat lisääntyneet sellaisissa työpaikoissa, joissa on siirrytty kokeilemaan kuuden tunnin työpäivää entisellä palkalla. Tätä kohti olisi siirryttävä myös Suomessa. Työpäivää lyhentämällä on myös mahdollista jakaa työtä useamman työntekijän kesken ja vähentää työttömyyttä.

Esitämmekin työajan lyhentämisen kokeilua mukaan kärkihankkeisiin.      

*

Kun hallitus loi kärkihankkeitaan, ei tämänhetkisen pakolaiskriisin laajuudesta tiedetty vielä mitään. Kotouttamispolitiikan tulisi nykytilanteessa ehdottomasti olla yksi hallituksen kärkihankkeista.

On hyvä, että hallitus toimi kuten muun muassa edustaja Sarkkinen jo aiemmin esitti, ja perusti turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksen Tornioon. On sekä turvapaikanhakijoiden että Suomen etu, että kaikki turvapaikanhakijat rekisteröidään heti maahantulon yhteydessä.

Panostuksia tulisi silti roimasti lisätä maahanmuuttajien kielikoulutukseen, osaamisen tunnustamiseen ja muuntokoulutuksen järjestämiseen, yksin tulevien lasten ja nuorten tukemiseen, työharjoittelumahdollisuuksien kehittämiseen ja asumisjärjestelyihin. Kotouttamistoimenpiteet pitäisi aloittaa jo turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana.

Sen sijaan, että hallitus aikoo ministeri Mäntylän kaavailemalla tavalla asettaa ihmisiä keskenään eriarvoiseen asemaan perustuslain vastaisesti, sen olisi syytä ottaa kotouttaminen olennaiseksi osaksi koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa. Useat tutkimukset osoittavat, että kotouttamiseen satsatut eurot maksavat itsensä takaisin, kun maahanmuuttajat oppivat kielen, integroituvat yhteiskuntaan, saavat koulutusta ja työllistyvät.

Siksi olisi hyvä, että kaikki eduskuntapuolueet löytäisivät yhteisymmärryksen siitä, kuinka paljon kotouttamiseen tarvitaan lisäresursseja tulevien vuosien aikana.

*

Vasemmistoliitto siis näkee, että nyt tulisi keskittyä panostamaan koulutukseen, tutkimukseen, nuorisotakuuseen, työllistämiseen, työhyvinvointiin ja kotouttamiseen. Kaikki nämä ovat satsauksia tulevaisuuteen.

Me rahoittaisimme nämä panostukset esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia keinoja harmaan talouden torjumiseksi, tukkimalla verovuotojen väyliä veroparatiiseihin ja luomalla pääomaverotukseen tuloverotuksen kaltaisen progression.

Lisäksi nämä osaamiseen tähtäävät kärkihankkeet kääntäisivät työllisyyden kasvuun ja toisivat valtiolle verotuloja. Leikkauspolitiikka ei ole ainoa vaihtoehto. Leikkaaminen johtaa vain uuteen leikkaamiseen.     

perjantai, 18. syyskuu 2015

Työtä, ei leikkauksia!

Työllisyyden edistäminen on yksi hallituksen tärkeimpiä kärkihankkeita. Hallitus on jo aiemmin ilmoittanut toteuttavansa työelämäuudistuksen, jossa esimerkiksi työttömyysturvaa alentamalla vähennetään työttömyyttä. Epäselväksi jää, miten työttömien asemaa heikentämällä syntyy uusia työpaikkoja.

 

Viime viikolla hallitus sitten julkaisi kiristyspakettinsa, jonka on määrä korvata omaan mahdottomuuteensa kariutunut yhteiskuntasopimus. Paketilla tähdätään kilpailukyvyn parantamiseen. Se revitään suoraan työntekijöiden selkänahasta palkallisten vapaa- ja sairauspäivien sekä sunnuntaikorvausten menetyksenä ja lomien lyhenemisenä.

 

Samanaikaisesti työttömyys on räjähtämässä käsiin. Työllisyysmäärärahat ovat erityisesti suurilla alueilla kuten Uudellamaalla loppuneet kokonaan jo kesällä. Muuallakin Suomessa palkkatukihakemuksista voidaan myöntää vain murto-osa. Lisätalousarviossaan hallitus yrittää korjata jo tapahtunutta vahinkoa, mutta riittämättömin panostuksin.

 

Työttömyyskorvauksia maksetaan Suomessa vuodessa jo lähes yhtä paljon kuin valtio ottaa velkaa. Ihmisten työllistymiseen panostava politiikka ei vain pienentäisi valtion menoja, vaan lisäisi verotuloja.

 

*

 

Nuoria työttömiä on paljon. Nuorten on vaikea kiinnittyä työelämään ilman vaadittavaa työkokemusta. Työkokemusta ei saa ilman työpaikkaa. Nuorilla työharjoittelijoilla saatetaan teettää varsinaisille työntekijöille kuuluvia työtehtäviä ilman palkkaa, mutta aitoa oppisopimuskoulutusta on tarjolla vain vähän.

 

Yli viisikymppisen sanotaan olevan lähes mahdotonta työllistyä Suomessa. Tämä johtuu usein työnantajien asenteista. Työnantajat saattavat pelätä sairauspoissaoloja tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Suomessa ikääntyneillä on myös löyhempi työttömyysturva kuin vaikkapa Ruotsissa. Ikääntyneet työntekijät irtisanotaan taloudellisten vaikeuksien myötä selvästi herkemmin.

 

Myös naisten työllistyminen takkuilee. Synnytysikäisiä naisia palkataan samanikäisiä miehiä enemmän määräaikaisiin työsuhteisiin. Naiset myös käyttävät yli 90 prosenttia perhevapaista. Erityisesti kotihoidon tuella pidetyn hoitovapaajakson on nähty aiheuttavan eriarvoisuutta naisten välille ja liian pitkiä, palkkaan ja eläkkeeseen vaikuttavia katkoja naisten työuriin.

 

*

 

Mitä hallituksen sitten pitäisi tehdä eri väestöryhmien työllisyyttä edistääkseen? Ainakin perua työllistymistä ja töissä pysymistä vaikeuttavat suunnitelmansa, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen, työntekijän koeajan pidentämisen, vuorotteluvapaajärjestelmän murentamisen ja vuoden määräaikaisen työsuhteen sallimisen ilman perusteita.

 

Työelämä on monin tavoin murroksessa. Epätyypillisistä työsuhteista on tulossa yhä tyypillisempiä. Työllistämispolitiikkaan tarvitaan uudenlaisia näkemyksiä. Uudet työpaikat eivät synny työttömiä rankaisemalla tai työn ehtoja huonontamalla.

 

Työaikapankkien käyttöönotto, työn jakaminen työaikaa lyhentämällä, työn ja perheen yhteensovittamisen helpottaminen, vuorotteluvapaan kehittäminen ja joustavat aikuisopiskelumahdollisuudet ovat keinoja vastata tämän päivän työelämän haasteisiin ja parantaa työelämän laatua.

 

Ainakin yksi hyvä esitys hallitusohjelmasta löytyy: perustulokokeilu. Hyvin toteutettuna perustulo toisi kaivattua joustavuutta työelämään ja antaisi pohjaa myös sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiselle.

 

perjantai, 11. syyskuu 2015

Lähihoitajan tuottavuusloikka

Hallitus ilmoitti tiistaina leikkauksista sairausloma-, sunnuntai- ja ylityökorvauksiin sekä arkipyhiin. Esitetyt muutokset kohdistuvat erityisesti julkisen sektorin matalapalkkaisiin, kolmivuorotyötä tekeviin naisiin. 

Illalla kotona kaivoin vuoden 2008 tilinauhani esiin ajalta, jolloin työskentelin vielä terveyskeskuksen vuodeosastolla lähihoitajana. Vuosipalkka oli tilinauhassa 24 761 euroa, josta lisiä 4558 euroa. Aikaisemmin päivällä pääministeri Sipilä sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että ”pienpalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla sunnuntailisä muodostaa aika ison osan palkasta, että sen takia me päädyttiin 75 % (leikkaukseen) eikä 50 % mikä meillä oli se alkuperäinen ajatus tässä”. Kovin huomaavaista, ajattelin. 

Olen viettänyt osastolla työkavereiden ja potilaiden kanssa päiviä, öitä, viikonloppuja ja useita juhlapyhiä. Juhannuksen kruunasivat potilaille grillatut makkarat, vappuna ilahduttivat ilmapallot, sima ja munkki, jouluaattona osastolla raikuivat joululaulut ja uuden vuoden yönä toivoimme, että potilaat nukkuisivat rauhallista yöunta rakettien räiskyessä taivaalla.

Kotona oma perhe vietti juhlapyhiä ilman äitiä. Ammatinvalintakysymys, sanoo moni.  Pyhätyökorvaus on kuitenkin korvaus poikkeuksellisista työajoista. Ajoista, jolloin perheet ja ystävät kokoontuvat yhteen viettämään pyhäpäivää tai nukkuvat rauhaisaa unta.

Vatsatauti iskee lähes aina yöllä. Minäkin sairastuin aamuyön tunteina. Vessanpöntöllä roikkuessa mietin tulevan päivän iltavuoroa. Vuoro alkaisi vasta iltapäivällä kahdelta, joten selviäisin varmasti. Aamupäivällä soitin osastolle ja kerroin sairastumisestani. Osastonhoitaja kauhistui. ”Et varmasti tule töihin. Muuten täällä on koko osasto vatsataudissa.” Ja tottahan se oli. Jäin viettämään sairauspäivää kotiin ja säästin osaston vanhukset sekä työyhteisön vatsataudilta. Nyt sairauspäivä vatsataudissa tulee palkattomaksi.  

Hoitoalalla, poliisissa ja pelastustoimessa työskentelee joukko ihmisiä, jotka tekevät äärettömän tärkeää työtä, vuorokauden ympäri, arkena ja pyhänä. Moni ajattelee, että nämä ammatit ovat kutsumusammatteja. Ja niin varmasti ovatkin. Mutta kutsumus ei elätä ketään. Tehdystä työstä on maksettava palkka, ja tilinauhan summa kertoo myös työn arvostuksesta.

Keittiön pöydän äärellä tilinauhaa pyöritellessäni laskin, mitä hallituksen suunnittelemat muutokset olisivat tarkoittaneet vuoden 2008 tilipussissani. Pyhälisien leikkaus, arkipyhien ja mahdollisten sairauslomarahojen menetys olisivat keventäneet tilipussiani lähes 1300 euroa vuodessa, reilut 5 % vuosituloistani, eli yhden tuottavuusloikan verran. Melkoinen loikka yhdelle lähihoitajalle.        

 

              Kirjoitus on julkaistu Kansan Uutisten Viikkolendessä 11.9.2015